Surrender

14.JANUAR - 5.MARS 2023

Surrender

Ina Otzko


Velkommen til utstillingsåpning lørdag 14. januar kl. 14:00. Det blir offisiell åpning av kulturhusdirektør Peter Krarup, omvisning og presentasjon ved kunstner Ina Otzko og kunstnerisk innslag fra den sirkumpolare lyd poeten Torgeir Vassvik.