Festspillutstillingen 2021: Jeg er mangfoldig

19.JUNI - 25.JULI 2021

Festspillutstillingen 2021: Jeg er mangfoldig

Nordnorsk Kunstnersenter


Hva ville mikroorganismene i kroppene våre sagt hvis de hadde en stemme? Er det mulig å formidle det mangfoldige og sammenvevde livet i en dam gjennom språket? Hvordan er lyden av de en verken kan se eller høre, og som en kan ha så lett for å glemme? Kan man lære noe om musikk ved å fordype seg i soppenes verden? Er det mulig å samarbeide med en potet? Og hva kan samspillet mellom folk og dyr fortelle om historien, samtiden og om en selv?