EDELSTEINER I LYSET

FRA NORDNORSK GLASS KUNSTHÅNDVERKERE

9.DESEMBER - 9.JANUAR 2016

Edelstein i lyset installasjon viser verk fra samtidskunstkunstnere som skaper glass skulptur, gjenstander og todimensjonale overflater som skinner; edelsteiner som reflekterer form og farge og som danser i lyset. Verk fra glass kunsthåndverkere far Engelskmannsbrygga i Henningsvær og Blåst Glasshytta i Tromsø. Industrielt glass fra Fretex viser forskjellen mellom maskin laget og håndblåstglass fra kunstnere som skaper kunsverket i et glass atelier.

Glasskunst på bildet av Silja Skoglund
Glass på forsiden av Heidi Kristiansen

FRA BLÅST GLASSHYTTA I TROMSØ
Silja Skoglund
Startet Blåst Nordens Paris i 2002 sammen med mannen sin Karl Øystein Gjelland. Silja er daglig leder og sjefsblåser, med 20 års erfaring som glassblåser.

Julian Finne
Begynte på Blåst som lærling i 2013 for å utdanne seg til glassblåser. Han er nå godt på vei og er ferdig som lærling i 2016.

Charlotte Lemaire
Begynte hos oss som glassblåser i 2015. Hun har 10 års erfaring i glassblåseryrket.

FRA ENGELSKMANNSBRYGGA I HENNINGSVÆR
Heidi BjønnesKristiansen
Bor og jobber i Henningsvær. Hun er utdannet ved Kosta Glasskola i Sverige og Glas- og keramikskolen Bornholm i Danmark. Under studietiden har jeg hatt praksis i Norge, Sverige, Danmark og USA og er medlem av Norske kunsthåndverkere.

Mette Paalgard
Utforsker samspillet mellom enkelhet og kompleksitet.
Utdannelse fra The Royal Danish Academy of Fine Arts, School of Design.

Les mer her