Inside Out

Utstillingen er i samarbeid med Sør-Troms Museum/Festspillene i Nord-Norge

23.JUNI - 19.AUGUST 2012

I vårt arbeid med formidling av kunst innen mange ulike sjangre, slår det oss at kunst ikke minst handler om å forstå hvem vi er og hva slags verden vi lever i. Festspillenes presentasjon av musikk, scenekunst og billedkunst er ikke bare en reise inn i kunsten og inn i oss selv, men også en reise der vi i møte med andre mennesker utvikler kunstnerisk og menneskelig forståelse. Yehudi Menuhins ord om at "Everybody has the right to music" liker vi, men stemmer det?
 
Når vi i år vier hovedutstillingen til Outsider Art/Art Brut, er det flere gode grunner til det:
 
Dette er kunst som fortjener en større plass i det offentlige rom.
 
På den internasjonale arena skjer det mye. For eksempel er "The Outsider Art Fair" i New York et av byens hippeste gallerier. GAIA muséet i Randers i Danmark viser outsiderkunst og har bygd opp muséet som et integrasjonsprosjekt. En vandreutstilling i regi av Rate Britain gikk i 2006 til Madrid, London og Dublin, der Art Brut og Outsider Art ble vist sammen med arbeider av etablerte billedkunstnere. Det 2-årige europeiske samarbeidsprosjektet "In Between Out" initiert fra Berlin
 
Det finnes en unik forankring i det foregangsarbeidet som er gjort ved Trastad Samlinger, Sør-Troms Museum. 
 
Festspillene i Nord.Norge er derfor meget stolt over å få anledning til å løfte frem disse kunstverkene. Prosjektleder ved Trastad Samlinger, Simone Romy Rossner, har vært kurator for utstillingen, og vi vil få se verk fra en rekke store samtidsmuséer og institusjoner.

Les mer her