Ilios Festivalen, "CONTEMPORARY HELIOGRAPHY" MØTE MED KUNSTNEREN

Johanne Seines Svendsen

31.JANUAR - 31.JANUAR 2015

Samtale med kunstneren Johanna Seines Svendsen, som demonstrerer sine spesielle fotografiske teknikker.

Gratis

Les mer her