Einar Berger for seg sjøl

Einar Berger (1890-1961)

23.AUGUST - 12.SEPTEMBER 2014

Berger er en av de mer omdiskuterte nordnorske malerne fra denne perioden. Selvlært som han var hadde han vanskelig for å bli akseptert i de finere salonger, men han oppnådde etter hvert betydelig anerkjennelse og deltok på utstillinger i Berlin, Paris, Oslo, Nederland, New York, Chicago, Italia og Sverige.