HAV AV LENGSEL

ARE ANDREASSEN

7.DESEMBER - 11.JANUAR 2014

HAV LENGSEL
ett av mine første bevisste barndomsminner
lengselen
mellom min mor og far
sjømannen
havet og horisonten
lengselen
hva er egentlig lengsel – hva lengter vi etter?

DET GRAFISKE UTTRYKK
Denne utstillingen viser arbeider i ulike grafiske teknikker. Fra tresnittet som er den
eldste trykketeknikken vi kjenner (det eldste bevarte er fra Kina, 868 eKr. Tresnittets
storhetstid i Europa 14 - 1500 tallet), til dagens digitale trykketeknikker som
Jetprint (på aluminiumsplater og papir).

Her er også trykk i blandingsteknikker, feks.etsning (oppfunnet av Daniel Hopfer,
våpengravør og kunstner 1470-1536) trykket over Jetprint`s på Hanenmhûle papir.

Mange av de grafiske arbeider på denne utstillinga er særtrykk. Dvs. at det ikke er
trykket opplag. (Det viktigste skillet i dag mellom orginal og reproduksjon ligger i forskjellen på begrepene produsert og reprodusert. Etter denne definisjonen kan «Jet- print» være grafikk, så lenge den digitale «trykkeplaten» er et selvstendigverk og ikke en avfotografering av et annet.)
Are Andreassen

Les mer her