TRE REISER. TRE LANDSKAP

H.M. Dronning Sonja, Kjell Nupen og Ørnulf Opdahl

13.MAI - 2.JUNI 2013

Salg
En limited edition minimappe som innholder grafikktrykk fra alle tre kunstere er til salgs.
Grafikk verk fra hver av de tre kunstneres privat portfolie er også til salgs.

Bok
Til utstillingen følger den vakker bok "Tre reiser. Tre landskap" som kan kjøpes.

Tre reiser. Tre landskap består av 24 dyptrykk. For Kjell Nupen og Ørnulf Opdahl er arbeidene en videreføring av egen tematikk og teknikk der landskapet står sentralt. Dronning Sonjas arbeider tar utgangspunkt i fotografier hun har tatt på Svalbard, og også her er landskap et tema. Fotografiene er overført til polymerplate og bearbeidet i dyptrykk av Dronningen selv.

Trykkene utgjør en kunstmappe utarbeidet som et ledd i etableringen av Dronningens kunststipend, the Queen Sonja Nordic Art Award. Prisenbestår av et stipend og et studieopphold ved Ole Larsens verksted i Helsingborg, og deles ut til en kunstner fra et av de nordiske landene.

Utstillingen er produsert av Henie Onstad Kunstsenter og turneres av Nordnorsk Kunstmuseum.

Les mer her