Surrender

Ina Otzko

14.JANUAR - 19.MARS 2023

Vel møtt til en trivelig stund på Galleri Nord-Norge. 

Vi er stolt over å ønske velkommen til Ina Otzkos utstilling Surrender på Galleri Nord-Norge.

Utstillingen kretser rundt kunstnerens tilbakevendende spørsmål om forbindelser, kommunikasjon og tilhørighet – synlige og usynlige. Otzko har en lyttende tilnærming. Hennes kunstneriske praksis inkluderer mediene fotografi, video, lyd, tekst og skulptur. Arbeidene hennes er basert på tverrfaglig forskning der tema som tid, rom, bevissthet, hukommelse og grenser undersøkes. Hvordan vår individuelle og kollektive energiutveksling påvirker våre valg, bringer/skaper endringer i hvordan vi oppfatter og forholder oss til oss selv, andre, våre omgivelser og livet på jorden. Hvordan alt henger sammen. 

Om kunstneren

Ina Otzko er billedkunstner og kurator. Hennes arbeider presenteres i inn- og utland. I 2018 var hun første mottaker av Twendeprisen, en kunstpris fra stiftelsen Twende. I 2022 ble ArtBase Helgeland som hun co-etablerte i 2005, tildelt Alstahaug kommunes kulturpris for 2021.

Otzko har en MFA Fine Art og MA Image and Communication fra Goldsmiths College, University of London og en MA Sound Studies fra UdK, Berlin. Hun har vært kunstpolitisk engasjert over tiår, bor og arbeider i Nord-Norge og Italia.


Utstillingen har mottatt støtte fra Regionale Prosjektmidler.

Les mer her