Beyond war

17.AUGUST - 18.SEPTEMBER 2022

Vi ønsker velkommen til utstillingsåpning, onsdag 17. august kl. 19:00.

Musikalsk innslag får vi fra Ghawgha Taban, Harstads femte fribymusiker, som kom til byen våren 2022. Dette blir hendes første liveopptreden i Norge. Med seg har Ghawgha gitarist Harald Markussen. 

Halvard Bakklund, kultursjef i Harstad kommune og styremedlem i Safemuse, vil fortelle om arbeidet som gjøres av Safemuse og Harstad som friby for musikere.


Historie, kunst og kultur er noe av det første som går tapt i konflikter. Det er utallige eksempler på dette, til og med i vårt moderne samfunn er vi ikke kvitt krig og dens degenererende effekter.

I lys av verdens situasjonen i dag, presenterer denne utstillingen synspunkter fra Norge, Ukraina, Syria og Egypt, alle med sine egne historier. Vi håper å kunne vise publikum at skjønnhet og vidunderlighet fremdeles eksisterer. Vi ønsker å gi deg muligheten til å vandre, stille spørsmål og gruble.

Hvordan er vi berørt av krig og fred? 

Kunstnerne i dette prosjektet har en tilstand av liv som har utfordret kreativiteten deres forbi krig og fred. De har perspektiver og uttrykk som beskriver en måte å leve på som er i forandring, mellom to land, mellom naboer og mellom forskjellige samfunn. Det som knytter dem sammen er holdningen til krig og fred. Det er uten språk, iboende og i seg selv menneskelig. Det er en del av vår historie helt tilbake til stammesamfunnene.

Vi ønsker deg velkommen til å ta del i kunstnernes perspektiver, og se bilder som er annerledes enn hva du er vant til.

 

 

Art and culture are some of the first things to be lost in conflict, there are countless stories of this. Even today in our modern societies, we are not rid of war and its degenerating effects. 

In light of the situation in the world, this exhibition has artists from Norway, Ukraina, Syria and Egypt, each with their own stories. We hope to show the viewer that beauty and wonder still exists. We hope to be able to make you wander, to question, to ponder.

How are we affected by peace and war?

The artists in this project have been affected by a life that has pushed their creativity beyond war and peace. They have perspectives and expressions on a state of life, a way of living that changes, between two countries, between two neighbors, between different societies. What connects them is the sentiment of war and peace. It is without language, inherently and intrinsically human. It is embedded into our history.

We welcome you to take part in their perspective, and see pictures different from what you are familiar with..


Kunstnere: 

Alina Hubarenko

Ismael Nasra

Kaed Haidar

Mohammed Omran

Phadi Mubda

Rania Gad

Sarab Alsafadi

Usama Alnassar

Manaf Hasan

Reem Yassouf

Oleg Kharch

Adrian A. Norwich

Janne Juvi Rasmussen

Maysa Mohammad

Fadi Mourabet

Ibrahim Hassoun

Loai Salahedeen