Core 0.5

SEFF!

13.NOVEMBER - 9.JANUAR 2022


Kunstnergruppen SEFF! Ble startet i 2017 og består av tre kunstnere, Sissel Aurland, Anja Borgersrud og Ronja Allum, som alle har atelier hos kunstnerfellesskapet KunstSkansen på Blaker Skanse i Lillestrøm kommune. Samtalen er en essensiell del av gruppas arbeidsmetodikk. Synergieffekt defineres som at den samlede effekten er større enn summen av enkeltdelene. Vi har erfart en annen effekt i gruppen: Helheten er annerledes enn summen av dens deler, og når den blir delt opp igjen er delene blitt annerledes enn de var.

 

“Grunnordet Jeg - Du, kan bare sies med vårt hele vesen. Samlingen og sammensmeltningen til det hele vesen kan aldri skje gjennom meg og kan aldri skje uten meg. Jeg blir til ved Du’et. I det jeg blir Jeg, sier jeg Du. Alt virkelig liv er møte.” 

-Martin Buber (1878-1965); Jeg og Du, 192.

 

Problemstillingene vi tar tak i og jobber med i gruppen, er ulike aspekter av opplevelsen av å være menneske, med utgangspunkt i vårt eget erfaringsgrunnlag. En balansegang mellom nysgjerrighet, lekenhet og gode samtaler. I vårt nåværende prosjekt «CORE», jobber vi med en tematikk om kjernen av et menneske. Er tanken om en kjerne en illusjon, der søken ikke fører frem, eller finnes det et innerste inne? Hva får vi når vi skreller bort alle lag? Hva er egentlig kjernen av et menneske? Innen naturvitenskapen jobbet man en gang ut fra teorien om at atomet var den minste partikkelen. Senere har man oppdaget partikler som er mindre, helt ned til kvantepartikkelen som er så liten at den eksisterer utenfor tiden og kan befinne seg flere steder på en gang. Dette er tanker vi sysler med som vi utforsker og gir fysiske uttrykk. Identitet ser vi på som et nøkkelord i prosjektet som fokuserer i retninger av hvordan vi blir den vi er, – fotspor, møte mellom mennesker – utvikling i tid og av sted.

 

Sissel Aurland er født og oppvokst i Harstad, og er et aktiv medlem i Nord-Norske Bildende Kunstnere. I egen kunstnerisk praksis, undersøker hun forholdet mellom kroppen, bevisstheten og verden, der hennes interesse for filosofiske betraktninger virker inn. Sissel har også erfaring som kunstkonsulent og koordinator for Kunst i offentlig rom, der verk av kunstner Guttorm Guttormsgaard og Anders Kjellesvik er inkorporert i bygg for omsorgssenter og oppvekstsenter på Blaker i Lillestrøm kommune. 

Ronja Allum er kunsthåndverker og designer, utdannet ved Khio og besitter bred materialkunnskap med hovedvekt på metall, tekstil og keramikk. Hennes arbeider er forankret i interessene biologi, historie og folklore. Med installasjoner og arbeider i grenselandet mellom smykkekunst og kostyme ønsker hun å invitere andre inn i sitt undringsunivers og knytte det til den fysiske menneskekroppen. Hun har bred erfaring fra å arrangere workshoper og formidling av blant annet historisk bronsestøp. 

Anja Borgersrud er keramiker, og jobber ofte stedsspesifikt med prosjekter hvor hun med basis i keramikk som fag og leire som materiale, utforsker opplevelsen av å være på et bestemt sted med sterke kulturelle og historiske tilknytninger. Hun tar ofte utgangspunkt i naturen på steder hun besøker og utforsker lokal leire, råvarer og lokale brenneteknikker.