Festspillutstillingen 2020: Vatn og olía // NO NO FEST

The Icelandic Love Corporation

26.SEPTEMBER - 10.OKTOBER 2020

Kurator for Festspillutstillingen 2020, Ingeborg Annie S. Lindahl, skriver om «Vatn og olía»:

Fortiden tar del i samtidens kunstdiskurs

I Galleri Nord-Norge finnes det et lite rom, fylt med kunst av den lokale avantgardekunstneren Ragnhild Kaarbø. Her har en rekke av hennes kunstverk hengt i en årrekke, og blir i denne utstillingen gitt den plassen de fortjener. Kunstnergruppen The Icelandic Love Corporation vil i årets festspillutstilling søke inspirasjon i Ragnhild Kaarbø sitt liv og kunstnervirke og presenterer nye arbeider basert på Ragnhild Kaarbøs kunstneriske arv og hvordan de ser henne.  

Den islandske kunstneren Ásgrímur Jónsson (1876 – 1958) arbeidet på samme tid som Kaarbø, og inspirerte The Icelandic Love Corporation til å se på Ragnhild Kaarbø sitt kunstnerskap og hva de finner i hennes livsverk. I utstillingen vises videoen «Water and blood», hvor Jónsson er hovedsubjekt. The Icelandic Love Corporation har fått hjelp fra et medium i forberedelsene til et verket, som ble urfremført ved Nasjonalgalleriet på Island i 2019. Kunstnerne kaller metoden med å benytte medium for å komme i kontakt med avdøde kunstnere «Medium-medium». Her møtes skapertrang og nysgjerrighet, natur og intuisjon i et mystisk og lekent univers som kombinerer fortid og nåtid.

Kunsthistoriker Linda Nochlin stilte i 1972 spørsmål om det fantes flere perspektiver enn det mannlige, om «Why Have There Been No Great Women Artists?» Har vi kommet videre på de snart 50 årene siden hun stilte disse spørsmålene? Hvilke perspektiver er rådende i dag og setter dagsorden – hvem får rom og oppmerksomhet til å skape, og hvem blir oversett i dagens samfunn? I essay «Et eget rom» (A Room of One’s Own) fra 1929 skriver Virgina Woolf om behovet for et rom i utvidet betydning: Et fysisk, psykisk og sosialt rom der kvinnen kunne utfolde sin personlighet, sine kunstneriske evner og økonomiske uavhengighet, med henblikk på muligheten til å skape kunst. Behovet for et eget rom for å skape står i kontrast med hvordan Kaarbø har blitt gjemt i et eget rom og underkjent i sin ettertid.

I årets Festpillutstilling er det flere interessante spørsmål som aktualiseres. Hvordan forholder man seg til historien? Hva kan oppstå i dialog mellom ulike kunstnerskap på tvers av epoker og kulturer, som utfordrer vår tids forståelse og bidrar med alternative perspektiver? Hvem er privilegert nok til å ha en stemme? Hva betyr det å bli sett i sin samtid versus ettertid? 

UTSTILLINGSPROGRAM

26. SEPTEMBER

13:00 – Offisiell åpning av Festspillutstillingen 2020

Med The Icelandic Love Corporation, kurator Ingeborg Annie Lindahl og Ragnheiður Skúladóttir

27. SEPTEMBER

10:00 - Historisk byvandring i Ragnhild Kaarbøs Harstad

Med Sigri Skjegstad Lockert, Sør-Troms Museum

14:00 - Samtale: Fortiden inn i samtidens kunstdiskurs

Med Eirún Sigurðardóttir, Jóní Jónsdóttir, Joakim Borda-Pedreira og kurator Ingeborg Annie Lindahl

1. OKTOBER

17:00 - Historisk byvandring i Ragnhild Kaarbøs Harstad

Med Sigri Skjegstad Lockert, Sør-Troms Museum

4. OKTOBER

14:00 - Samtale: Feminisme i kunsten

Med kurator Ingeborg Annie Lindal, Hanne Hammer Stien, Sabrina Van Der Ley, Sigrun Åsebø, Ande

Somby, Jérémie McGowan

8. OKTOBER

17:00 - Omvisning i utstillingen

Med kurator Ingeborg Annie Lindahl

 

BOOK PLASS / KJØP BILLETTER TIL PROGRAMMET HER

 

ÅPNINGSTIDER

Galleri Nord-Norge 26. september – 10. oktober 2020

 

lørdag 26. september 13:00-17:00

søndag 27. september 11:00-13:00

mandag 28. september 14:00-18:00

tirsdag 29. september 14:00-19:00

onsdag 30. september 14:00-18:00

torsdag 1. oktober 14:00-19:00

fredag 2. oktober 14:00-18:00

lørdag 3. oktober Stengt

søndag 4. oktober 11:00-13:00

mandag 5. oktober 14:00-18:00

tirsdag 6. oktober 14:00-19:00

onsdag 7. oktober 14:00-18:00

torsdag 8. oktober 14:00-19:00

fredag 9. oktober 14:00-18:00

lørdag 10. oktober 11:00-16:00