NORDNORSKEN 2019

24.AUGUST - 22.SEPTEMBER 2019

En manifestasjon av samtidens kunstscene i Nord-Norge

Den Nordnorske Kunstutstilling - Nordnorsken - er en landsdelsutstilling arrangert av Bodø Kunstforening med kunstnere med tilknytning til landsdelen. Årets utstilling er den 73. i rekken, men det er første gang den vises i Galleri Nord-Norge. 

Tradisjonsrik landsdelsutstilling med hele 9 debutanter
«Nordnorsken» har turnert i landsdelen helt siden 1948, og er dermed den nest eldste av de fem landsdelsutstillingene og en av landets eldste utstillinger av sitt slag. Men først og fremst har den vært et møtested for kunstnere og publikum i Nord-Norge gjennom tre generasjoner. Utstillingen er som alt annet i samfunnet i stadig utvikling. Til årets utstilling oppdaterte arrangørene av utstillingen søknadsskjemaet, o?entliggjorde turneplaner for 2019 og informerte om jurymedlemmene på samme tid i et håp om å lokke ?ere til å sende inn verk til førstejuryering. Det førte til en økning av antall søkere i forhold til tidligere år. Til årets utstilling var det 130 søkere med totalt 313 verk. Av disse ble 20 antatt, og blant disse er det hele 9 debutanter. Det viser at utstillingen treffer nye kunstnere år for år.

Jury med variert bakgrunn
Årets jury bestod av Barbro Tiller fra Trøndelag billede kunstnere, Carlos Alberto Correia også fra Trøndelag, opprinnelig fra Portugal og Dan Mariner fra Nordland Billede kunstnere, opprinnelig fra England. De har hatt den tøffe jobben med å snevre inn utstillingens omfang fra de 130 kunstnerne med sine 313 verk som hadde søkt om å få være med, til den utstillingen man kan se i Galleri Nord-Norge med 20 kunstnere med til sammen 23 arbeider. 

Om arbeidet sier juryen følgende: Gjennom to runder har vi brukt våre varierte bakgrunner og kunnskaper til å målbevisst velge ut et antall arbeider som vi synes best representerer den samtidige kunstscenen i Nord-Norge. Prosessen endte med et utvalg på 20 kunstnere, som blir representert i dette årets konsentrerte og levende utstilling. For juryen var det forfriskende å se ikke bare et uventet høyt antall kunstnere i begynnelsen av sin karriere, men også mange mer etablerte kunstnere som fremdeles har evnen til å overraske. 
Den typen arbeider juryen valgte ut, kan bare oppnås når kunstneren ser lenger enn til et over?atisk uttrykk og mot en målbevisst og gjennomført teknikk, dedikasjon og konseptualisering av øyeblikk, erfaringer og lidenskaper. De 20 kunstnerne med sine tilsammen 23 arbeider har, både ovenfor oss og publikum, vært generøse og genuine 
I sine bidrag. Fra mer eksperimentelle og rå arbeider til de mer ra?nerte, kan vi se en investering av tid, ærlighet og følsomhet som er nødvendig for å produsere en samtidig og oppslukende opplevelse for tilskueren. Fordi dette er noe som karakteriserer opphavspersonene, vil alle de utvalgte arbeidene være selvbiogra?ske, og dette gjør kunstverkene autentiske. 
Det var viktig å skape et rom for hvert arbeid slik at de kunne stå sammen de andre, men også kunne puste og stå alene uten å påvirke hverandre på feil måte. Intensjonen var å utfordre tilskueren til å lage sine egne koblinger mellom arbeidene i det de tok sine egne erfaringer med i betrakting, ved skape en utstilling som utfoldet seg på en interessant måte i rommet. Det er Nord-Norskens ambisjon å være en selvfølgelig arena for deling av erfaringer og visjoner.

Jurypris og kritikerpris
Under åpningen i Bodø i januar ble det delt ut to priser til enkelte kunstnere. Juryens pris gikk til Regina Pedersons «Hug me». Om tildelingen sier juryen blant annet dette: «Da juryen så “HUG ME” første gang, opplevde vi mange forskjellige følelsesmessige reaksjoner, siden verket gir en gripende påminning om gjennom bruken av et enkelt, men klokt konsept, kan kunstneren formidle et kraftfullt budskap som gir gjenklang hos tilskueren i en verden fylt av sosial og politisk usikkerhet.»

Kritikerprisen ble utdelt for andre gang, og gikk i år til MARIANNE MOE, VEGGTAVLER HORVA 1 – 8. Årets kritiker var Trond Borgen. Borgen har arbeidet som kunstkritiker siden 1979. Han skriver kunstkritikk for Stavanger Aftenblad og har vært bidragsyter i ?ere kunsttidsskrifter i tillegg til å ha utgitt ?ere kunstbøker.  I sin begrunnelse av utvelgelsen sier han blant annet: «Dette er et svært ?ott tekstilarbeid, av ?ere grunner: Det viser en intelligent bruk av tekstil anvendt som veggrelie?; det rommer en enkel, men likevel ra?nert håndverksmessig utførelse og ikke minst eleganse; det fanger og leker med lyset, både i alle foldene og i den sparsomme bruken av farger; og det skaper assosiasjoner til det nordnorske landskapet. «

Kunstnere i utstillingen: 
Ellen Grieg 
Eva Bertelsen 
Gry Rask 
Hossam A. Albuaini 
Elisabeth Stiglic 
Ina Otzko 
Ingunn Milly Hansen 
Kamilla S. Mathisen 
Kenn-Ole Moen 
Krister Kanck 
Lill-Anita Svendsen 
Lill Maria Hansen 
Magnus Tomt 
Marianne Moe 
Ottar Karlsen 
Phillipp Spillmann 
Regina Pedersen 
Ronja S. Helgesen 
Stian Hansen 
Torgrim Sund

Les mer her