FESTSPILLUTSTILLINGEN 2018

INSTITUTT FOR NATUR OG KUNST

23.JUNI - 30.JUNI 2018

Institutt for natur og kunst eksisterer ikke til vanlig, men oppstår som et utstillingsprosjekt som tøyer grensene for hva en utstilling kan være.

Galleri Nord-Norge gjøres om til et laboratorium der kunstnere og forskere samarbeider om kunst og forskningsprosjekter. Ved å invitere hverandre og publikum inn i arbeidsprosessen åpner Instituttfor natur og kunst opp for diskusjoner på tvers av etablerte disipliner, og forholdet mellom kunst, forskning, verk og publikum settes på spill.

ET ÅPENT EKSPERIMENT
Samtidig som Institutt for naturog kunst er et åpent eksperimentmed uventet utfall kan prosjektetses som et innspill i omorganiserings-prosessen som UiT Norges arktiske universitet nå står midt oppe i. Kunstnerne og forskerne som er valgt ut utfordrer trangen til å opprettholde og produsere enkle kategoriseringer og årsaksforklaringer, og oppfatterat alle ting som er i verden, entendet er snakk om bakterier, kunstverk, søppel, algoritmer eller mennesker, gjensidig virker på hverandre og verden.

ER DET ET SKILLE MELLOMNATUR OG KULTUR?
Ideen om at det er et skille mellomnatur og kultur utfordres også. Kunstnerne Anders Dahl Monsen og Arne Skaug Olsen undersøker for eksempel om det er mulig at mikroorganismer har politisk vilje, mens arkeologene i forskningsprosjektet Unruly Heritage spør hvilke kunnskaper plastsøppel kan gi oss. Kunstner Anne Haaning er opptatt av parallelle strukturer i teknologi og språk, mens kulturforsker Britt Kramvig sammen med kunstnerne Margrethe Pettersen og Katarina Pirak Sikku ser nærmere på mytologien vi lever med i landskapet i Sør-Troms.


EN NY OPPLEVELSE HVER DAG
I årets festspillutstilling vil bådeutstillingsrommet, kunstnerne ogkunstprosjektene være i endring.Dette forsterkes av at kunstnerKåre Grundvåg kontinuerlig bygger opp og bygger om på utstillingsdesignen som han skaper sammen med de andre medvirkende i prosjektet. I tillegg til at publikum møter kunstnerne og forskerne mens de arbeider vil det daglig være et rikt program med forelesninger, kunstnersamtaler og andre hendelser.Festspillutstillingen presenteres i samarbeid med UiT Norges arktiske universitet.


MEDVIRKENDE:
Anders Dahl Monsen (kunstner)
Anne Haaning (kunstner)
Arne Skaug Olsen (kunstner)
Bjørnar Olsen (arkeolog)
Britt Kramvig (kulturforsker)
Hanna Guttorm (kulturforsker)
Elin Haugdal (kunsthistoriker)
Hanna Horsberg Hansen (kunsthistoriker)
Ingeborg Høvik (kunsthistoriker)
Katarina Pirak Sikku (kunstner)
Kåre Grundvåg (kunstner)
Margrethe Pettersen (kunstner)
Monica Grini (kunsthistoriker)
Silje Figenschou Thoresen (kunstner)
Þóra Pétursdóttir (arkeolog)
Charis Gullicksson (kunsthistoriker)
UTSTILLINGEN ER KURATERT AV:
Hanne Hammer Stien, PhD i kunsthistorie
i samarbeid med UiT Norges arktiske universitet og Festspillene i Nord-Norge

PROGRAM:

23/6
15:00: Performanceforedrag: «Myth, Mirror, Skin» Anne Haaning
16:30: Kunstnersamtale: Anne Haaning og Hanne Hammer Stien
19:00: Stemmer fra fortiden: Helbrederen Knut Lunde’s virke, Britt Kramvig og Randi Sørlie

24/6
13:30: Kunsthistorisk foredrag: «Poala-Ánde og tromma»Monica Grini
16:30: Hvordan lytter vi oss inn i landskapet? Katarina Pirak Sikku, Margrethe Pettersen, Britt Kramvig og Hanna Guttorm
19:00: Kunstnersamtale: Anne Haaning og Hanne Hammer Stien

25/6
13:30: Performanceforedrag: «Myth, Mirror, Skin» med Anne Haaning
16:30: Arkitekturforedrag: Hovigs Hall og Hule, Elin Haugdal
19:00: Landskap, drømmer og samiske ontologier - Katarina Pirak Sikku, Margrethe Pettersen og Britt Kramvig

26/6
13:30: Arkitekturforedrag: Hovigs Hall og Hule, Elin Haugdal
16:30: Kunstnersamtale: Katarina Pirak Sikku og Hanne Hammer Stien
19:00: Walking in Darkness - Hanna Guttorm & Britt Kramvig

27/6
13:30: Kunstnersamtale: Silje Figenschou Thoresen og Hanna Horsberg Hansen
16:30: Kunstnersamtale: Festspillprofil Joar Nango og Hanne Hammer Stien, OBS! Sted: Rikard Kaarbøs gate 3
19:00: Å tegne en verden: Johan Turis illustrasjoner, Hanna Horsberg Hansen

28/6
13:30: Kunstnersamtale: Arne Skaug Olsen, Anders Dahl Monsen og Hanne Hammer Stien
16:30: Scientific Lecture: The future of agumentet reality: Puneet Sharma
19:00: Kunstnersamtale: Kåre Grundvåg og Charis Gullickson

29/6
13:30: Kunstnersamtale: Arne Skaug Olsen, Anders Dahl Monsen og Hanne Hammer Stien
16:30: Kunsthistorisk foredrag: Kunstnere som jobber med hud, Charis Gullickson
19:00: Kunstnersamtale: Kåre Grundvåg og Hanne Hammer Stien

30/6
13:30: Kunsthistorisk foredrag: «En alternativ verden?» Ingeborg Høvig
16:30: Kunstnersamtale: Silje Figenschou Thoresen og Hanne Hammer Stien
19:00: The end of the world as we know it: Arne Skaug Olsen og Anders Dahl Monsen

Les mer her