HIGHER GROUND

Verker av noen av Norges fremste tegnere

31.JANUAR - 10.MARS 2013

Tegning er et medium som på lik linje med andre uttrykksformer har endret seg med tiden, selv innenfor en tradisjonell forståelse av mediet. Utstillingen viser tegning fortrinnsvis fra Nord Norsk Kunstmuseems egen samling, inkludert nyervervelser, samt noen innlånte verker fra private samlinger.

Kunstnere
Kunstnere representert i utstillingen: Theodor Kittelsen, Kaare Espolin Johnson, Rolf Nesch, Iver Jåks, Bjarne Holst, Jan Groth, Inger Johanne Grytting, Odd Nerdrum, Ivar Dillan, Johanne Marie Hansen-Krone, Even Richardson, Sverre Bjertnæs, Sigfrid Hernes, Ole Jørgen Ness, Ane Graff, Lars Staffan Evjen, Marit Victoria Wullf Andreassen, Hanne Lydia O. Kristoffersen, Sissel Fredriksen, Sverre Wilhelm Malling, Marianne Darlén Solhaugstrand, Rina Charlott Lindgren, Hans Kristian Borchgrevink Hansen, Ane Mette Hol og Bjarne Melgaard.


Omvisning
Omvisning kan bestilles for alle skoler og kan skreddersys etter relevans til alle fag. Det er utarbeidet en lærerveiledning som kan fås ved henvendelse til galleriet.


Katalog
Til utstillingen vil det følge en katalog med informasjon om alle kunstnerne som er med i utstillingen. Katalogan kan kjøpes for kr.100,-

Les mer her