LUX AETERNA
Circle of Life

Jenny-Marie Johnsen

21.OKTOBER - 18.NOVEMBER 2017

Jenny-Marie Johnsen født i Vardø, har sin utdannelse fra Gerlesborgsskolan i Stockholm og Det Kongelig Danske Kunstakademi i København.

I 1995 kom hun tilbake til hjembyen Tromsø. Hennes kunstneriske virke dreier seg om kosmologi og lysforhold i Arktis.

I utstillingen LUX AETERNA- Circle of Life 2017 møter vi jord og himmel, sol og måne i form av foto- og videoinstallasjon.

Samarbeid med geolog Synnøve Elvevold ved Norsk Polarinstitutt inngår i utstillingen.
Den kanadiske musikeren Justin St. Charles har komponert spesielt tilegnet musikk.

Jenny-Marie Johnsen er nylig tilbake fra Casper Wyoming USA, hvor hun fotograferte den totale solformørkelsen 21.august.

Total Solar Eclipse 2017, presenteres for første gang i Galleri NordNorge.

Les mer her