Nordnorsken 2021

Den 75. Nordnorske kunstutstilling

14.AUGUST - 12.SEPTEMBER 2021

1946 - Norge var fritt. Bodø var bombet. Men kunsten ville vise vei.

Etter flere forberedende møter ble Bodø kunstforening stiftet 15. mars 1946. Da ble statuttene vedtatt, de første valg ble avholdt, og på kort tid ble det første styremøte holdt og de første utstillinger bestemt. 

Her ble grunnlaget lagt for det som skulle bli den sentrale kunstforeningen i Nord-Norge. Samtidig fødes den kanskje viktigste utstillingen for nordnorske kunstnere. 

Den aller første nordlandske utstillingen ble avholdt fra 25. august til 8. september. Det tok altså bare fire måneder fra utstillingen ble vedtatt arrangert til den åpnet.

I det første styremøte etter generalforsamlingen i 1947 vedtar styret å arrangere en «Nord-Norsk høstutstilling i likhet med den som ble holdt i 1946. Dermed er det klart at «nordnorsken» ble en årlig tradisjon, ikke bare et engangstilfelle i 1946.

Allerede i 1949 har Den nordnorske kunstutstillingen en egen utstillingskomite med tre medlemmer, en bedømmelseskomite med fem medlemmer, en monteringsgruppe og en sekretær. Den er helt klart regionalt orientert, med Nord-Norge som nedslagsfelt. Og det er med stor glede at vi i år åpner den 75 utgaven av vandreutstilling.

Grunnet jubileet har juryen sammen med produsent invitert kunstnere fra 1946 og opp til i dag. Vi har sett på de som har mottatt juryens pris de siste 40 årene og også tatt hensyn til teknikk, geografi, kjønn, alder og inkludert hele landsdelen.

Denne delen har fått navnet Den Nordnorske Atomutstilling. Hvis du har vært gift i 75 år feirer paret Atombryllup og dette er jo nesten som et ekteskap mellom Bodø kunstforening og Nordnorsken. En av gjestekunstnerne var deltaker på den aller første Nordnorsken for 75 år siden. 

Vi gratulerer de som er blitt antatt og de som har fått pris under Den 75. Nordnorske Kunstutstilling og retter en stor takk til de inviterte kunstnerne som har bidratt med verk og historie.