OPPDAGELSESREISER

18.JANUAR - 16.FEBRUAR 2020

OPPDAGELSESREISER

Åsne Wold


En utstilling som rommer livet som reise, bildet som reise,mennesker i bevegelse; i sine ytre og indre reiser. Ekspressiv farge, magi og poesi er verktøy.