SYART - Syrian Art Far North

22.FEBRUAR - 29.MARS 2020

Atten etablerte profesjonelle syriske samtidskunstnere. Seks bosatt i Syria, tolv i Europa, har fra 2011 til 2019 laget malerier, skulpturer og digital kunst inspirert av sitt ferdreland. Et land hvor kunstens tilblivelse har vært vanskelig, en kunst hvor kreativiteten påvirkes på en annen måte, en påvirkning for lyset, for mørket for freden. For alt som vil bli og for alt som har vært. 

Denne utstillingen gir oss et håp, en kjærlighet og forskjellige perspektiver.

Les mer her